Laurens de Groot over Ivory wars - les 1

 Animatie - probleemstelling - les 1 & 5

 Animatie - doelstelling - les 4

 Uitleg Laurens strategie - les 4